Samtaler med en svart hund

En fornøyelig, og av og til ganske tankevekkende, vandring gjennom Bringsværds notatbøker og skriverbordsskuffer. Jeg nøyer meg med å sitere et par linjer av Bringsværds egne. En observasjon:

Han ville så gjerne ta tingene som de kom. Men der satt han og ventet.

Et godt spørsmål:

Hvorfor kommer alltid det ene etter det andre? Burde det ikke vært omvendt?

Og Bringsværd som siterer Jean Kerr:

Hvis du holder hodet kaldt når alle andre mister det, er det mulig at du ikke helt har skjønt situasjonen.