Sykkel: Har du hørt om dette skiltet?

202_826

 

(Altså det nederste, det øverste håper jeg du har vært borti, alternativt håper jeg du aldri beveger deg på egen hånd i trafikken.) Jeg må innrømme at det er et skilt, eller snarere en skiltkombinasjon, jeg ikke hadde lagt merke til (ikke så rart, for den finnes ikke mange steder) eller reflektert over før et innlegg på Bikelife der Marcus etterlyser tips om hvor det finnes.

Kort forklart betyr altså denne skiltkombinasjonen at du som bilist (eller syklist, for den saks skyld) har vikeplikt for kryssende trafikk, også syklister på gang- og sykkelveg(!)

Vel og bra, og i utgangspunktet må man jo som syklist applaudere bruk av dette skiltet. Men som med alle andre trafikkløsninger gjelder det at de som planlegger og bygger ut bruker huet.

Jeg har hatt flere diskusjoner med kolleger i forbindelse med ulykker der syklister har blitt påkjørt i fotgjengeroverganger, og har av og til måttet forklare hvorfor jeg – som syklist – synes det ville være en dårlig idé å endre reglene slik at andre trafikanter fikk stoppeplikt også for syklister. Og da har jeg gjerne brukt krysset der Askeladdvegen møter Fv950 som eksempel på hvorfor noe slik bare ikke er praktisk gjennomførbart. Kommer man østfra er saken forsåvidt grei, der er det god (nok) sikt for både bilist og syklist på gang- og sykkelvei, men kommer man vestfra, over haugen fra Skovgård, kommer man først og fremst ned en bakke og har dermed mulighet for å opparbeide seg ganske god fart, og for det andre er det både støyskjerm og bebyggelse som skjuler gang- og sykkevegen, med unntak av de siste meterene før krysset, for bilister som kommer fra Askeladdvegen fram til de står midt i fotgjengerovergangen. Det er altså ikke vond vilje det står på, bilisten har INGEN mulighet for å se en syklist i moderat fart her i tide til å stoppe. Syklisten har tilsvarende ingen sikt ned Askeladdvegen, og er dermed, med mindre hen har et dødsønske, nødt til å bremse ned og nesten stoppe før fotgjengerovergangen i alle fall.

Og HER har altså myndighetene, i sin visdom, funnet det for godt å sette opp denne berømmelige hovedskilt 202 med underskilt 826:

Fra Google maps: Krysset FV950 og Askeladdevegen sett fra sørsiden av FV950.
Fra Google maps: Krysset FV950 og Askeladdevegen sett fra sørsiden av FV950.

Her om dagen tok jeg egne bilder på stedet, for å dokumentere både hvor dårlig sikt bilisten (og syklisten) har her, men også  hvor dårlig skiltene virker også fra den siden der man har sikt.

Fra vestsiden av krysset, på nordsiden av fylkesvegen.
Fra vestsiden av krysset, på nordsiden av fylkesvegen.

Her ser man at kommer man vestfra i veibanen ser man skiltkombinasjonen tålelig greit. Her har man også sikt både opp og ned gang- og sykkelvegen (som går parallelt med fylkesvegen, på venstre side i bildet). Dette er den eneste vinkelen skiltingen funker fra, og det gjør den bare fordi skiltene i bildet står skjevt. Som man kan  se vil de ikke være synlige om du kommer motsatt veg. Kommer du østfra på fylkesvegen har du altså sikt, men skiltene som forteller deg at du har vikeplikt er ikke synlige (det vil si, synlige er de jo, men du ser bare baksiden).

(Jeg mener skiltene sto mer parallelt med fylkesvegen for bare et par uker siden, da var de ikke skikkelig synlige før du hadde svingt samme hvilken vei du kom fra.)

Skiltkombinasjon sett nordfra, på Askeladdvegen.
Skiltkombinasjon sett nordfra, på Askeladdvegen.

Det fine gule høstløvet er det du ser om du kommer opp Askeladdvegen i bil, men du har altså vikeplikt for syklister som kommer (i potensielt høy fart) ned bakken som skjuler seg bak løvet (og støyskjermen).

Oversikt over krysset når du kommer fra Askeladdvegen, tatt fra andre siden av gaten.
Oversikt over krysset når du kommer fra Askeladdvegen, tatt fra andre siden av gaten.

Som du kan se har du heller ikke herfra videre bra sikt opp gang- og sykkelvegen.

"Sikt" opp gang- og sykkelvegen
"Sikt" opp gang- og sykkelvegen

På dette siste bildet står jeg med tærne på kanten av fotgjengerfeltet, altså nærmere fotgjengerfeltet enn fronten på bilen egentlig bør være om den skal vike for fotgjenger eller syklist. En bilfører vil sitte minst en meter lenger bak meg. Synes du som syklist at dette er god nok sikt til at du tør å komme ned bakken her i fart og gå ut fra at bilisten stopper?

Hadde man i tillegg til 202+826 satt opp et full stopp-skilt hadde det gitt litt mer mening. Men bare litt.

I beste fall gjør skiltingen at bilistene tar det litt roligere og stopper for syklister uten at syklisten er nødt til å gå av sykkelen, mest sannsynlig skaper skiltingen bare forvirring og farlige situasjoner.

Hva har de tenkt, egentlig, de som satte opp disse skiltene?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.