Du vet

Når biler står “orginalt” parkert med blinkende lys, hvordan er det meningen at vi skal tolke lysene? Jeg leser dem slik: “Jeg vet at jeg står i veien, men siden jeg anser min tid for å være mer verdt enn din, driter jeg i det.”

Jeg tror det ville gjøre meg mer vennlig stemt om folk spilte dumme og lot som om de ikke forsto at de var i veien, faktisk…